Boken “Sterke krefter” er historien om den sterke hjelpertradisjonen i nord, en tradisjon som ...

Watch this interview