https://youtu.be/Kv4gpp913rw

I denne videoen snakker jeg om hvordan jeg tror det er viktig å være åpen for det ukjente for å vokse som mennesker og for å bevege oss fra å handle gjennom frykt til kjærlighet. Jeg snakker om min egen frykt for å våge å snakke i Norge om de emnene som jeg presenterer i denne serien; Ufo, Nær døden opplevelser, kornsirkler etc og hvordan jeg lengter etter en mer åpen diskusjon om disse temaene i offentlige medier, for å få igang seriøs forskning på disse fenomenene.

In this video I am speaking about how I think it is important to be open to The Unknown to grow as human beings and in order to move from fear to love. I talk about my own fear of daring to speak in Norway about the subjects that I am presenting in this series; Ufo’s, Near Death- Expereinces, Crop Circles etc and how I wish for a more open discussion about this in public media in order to start doing serious research on these phenomena.

Website mentioned: Asknature.org.

 

 

 


Check out our FREE webinars and meditations

Along with our own free classes and meditations, Wisdom From North has also partnered with Shift Network and Gaia to bring you even more transformational wisdom. Connect with the world's best teachers within spirituality and personal growth.

Free classes and video events
>