Forelsk deg
i din frykt!

kurs i Oslo 18-19 januar 2020

med Flyt & Frykt spesialisten Anja Vintov
- for første gang i Norge!

Ingen følelse har så mange uuttømmelige drømmer, tapte relasjoner og usunne liv på samvittigheten som frykten har.


Frykt gjør oss bekymret, sinte, engstelige og redde.

Frykt saboterer oss, stopper, avbryter og blokkerer våre ønsker og drømmer.

Men det er ikke frykten som står i veien..

Det er vårt forhold til vår frykt.

Eller vår manglende evne til å bruke den konstruktivt, slik at den nettopp ikke blir til angst, stress og verre ting enn det.

Vi bør ikke overgi oss til frykten, heller ikke forsøke å unngå den eller kvitte oss med den. Men vi kan forstå den og bruke den til å løse opp i det som blokkerer oss, slik at vi kan leve, utfolde oss og blomstre.

Når du blir forelsket i frykten, rommer du hele deg selv. Du tillater deg selv å leve og oppleve alt det som frykten holder deg tilbake fra.

Forelsk deg i din Frykt - kurs i Oslo med den den danske flyt og frykt spesialisten Anja Vintov i samarbeid med Wisdom From North

Anja er en internasjonalt høyt respektert lærer og har studert frykt, mot og flyt i tyve år og har inspirert tusenvis av mennesker til å skape et bedre liv for dem selv- både personlig og profesjonelt. 

Anja er mor, forfatter og entreprenør og er kjent for sin evne til å oppdage blokkeringer som hindrer mennesker å oppleve flyt i sin hverdag, samt komme med konkrete løsninger for kropp, sinn og sjel med stor suksess. 

Anja underviser  “Dare To Flow” og “Fall in love with your fear” konseptene i Danmark og rundt om i verden og tilbyr kurs og undervisning for moderne mennesker som søker å optimalisere deres personlige og profesjonelle flyt. Anja har en spesiell gave i å se andres skjulte talenter og potensialer og hjelper dem trosse frykten som står i veien for deres sanne uttrykk. Anja er blant annet forfatter av boken “Hverdagsmod” og “Flyt dig lidt” og er også en av masterclass lærerne i Wisdom From North Membership der hun underviser om flyt-metoden. Les mer om Anja her  www.anjavintov.dk

Anja Wintow

"Jeg har fått sagt fra til en person, som jeg har hatt vanskeligheter med å være ærlig med. Jeg har slitt med halsproblemer i flere år og nå kjenner jeg nesten ingen ting.

Integritet er veien frem for meg nå. Nå vet jeg hvordan å stå opp for meg selv, der er stort"

Louise

"Tusen takk for et så trygt rom til å øve meg på å si “jeg er clairvoyant”. Å si det ansikt til ansikt var utfordrende og vanskelig. Å oppleve å bli møtt der inne midt i frykten, og lande trygt og bli mottatt med varme og nysgjerrighet, det gjorde godt. Jeg kunne ikke ønske meg et bedre sted å være, for å kunne øve på å si det høyt."

Laura Lützen

Bli forelsket i din frykt kurset, er for deg som:

 • Har vanskeligheter med å føle oppriktig glede, letthet og ro
 • Har (store og små) drømmer som du ikke får handlet på
 • Tenker mer enn du handler, eller stopper underveis
 • Er i tvil om hva du vil og kommer derfor ingen vei
 • Lengter etter en nærmere, ærligere og dypere kontakt med partneren din (og barna dine)
 • Fokuserer på andre og alt for sjelden på deg selv
 • Analyser egne og andres handlinger for å forstå, i stedet for å spørre direkte

Det er mange type frykter

Frykt for å miste

Frykt for ikke å være god nok

Frykt for å feile

Frykt for å bli avvist

Frykt for å sette grenser

Frykt for konflikt

Frykt for sinne

Frykt for å føle ubehag

Frykt for å elske (og bli elsket)

Frykt for å ta feil beslutninger

Frykt for å være svak

Frykt for å være avhengige

Frykt for hva andre synes

Frykt for konflikter

Frykt for å være for mye

Frykt for å fortelle sannheten

Frykt for å slippe kontrollen 

Frykt for å være alene (og ensom)

Frykt for å bli dømt

Frykt for å være vakker

Frykt for å ha det bedre enn andre

Frykt for å lykkes

og mye mer.. 

Det er ikke frykten i seg selv som er farlig. Det er hva vi får den til å bety om oss selv og andre, som forgifter og forvrenger virkeligheten vår.

Ubevisst kan frykten styre vårt liv. Og det verste av alt, den splitter oss innvendig. Når vi ikke klarer å romme våre redde følelser, skyver vi dem vekk.

I stedet kritiserer vi oss selv for å være redde, vi biter tennene sammen og kaller frykten svak og ynkelig. Vi nekter å identifisere oss med den skremte delen av oss selv. 

Vi trenger å slutte å dømme, skylde på og skamme oss over frykten vår. 

I stedet for å forhandle med den, bekymre oss og la den styre og påvirke våre tanker og handlinger, må vi lære å se på den som den er: vår indre beskytter. En avgjørende del av vår psyke, som reiser seg i kjærlighet og omsorg, så snart vår status quo er utfordret:

 • Når vi møter kjærligheten og blir redd for å miste den igjen, er det det frykten forteller oss (ikke at vi skal lukke oss for å beskytte oss selv ved å bli mindre enn den vi er).
 • Når sjefen krever mer enn det vi har kapasitet til, er det det som frykten sier (ikke at vi skal bite tennene sammen og gå på akkord med våre egne grenser).
 • Når vi blir bekymret for at barna våre ikke skal få et godt liv, er det det som frykten sier (ikke at vi skal styre og kontrollere valgene deres).
 • Når vi ikke rekker hånden ut, fordi vi ikke ønsker å bli avvist, er det det frykten sier (ikke at vi skal la være og dermed avvise oss selv).
 • Når vi blir i en jobb vi ikke liker fordi uvissheten er skummel, er det det frykten sier (ikke at vi skal bli sittende på kokeplaten og håpe på det beste).

Vi har en tendens til å tolke frykten og handle i affekt fordi vi ikke liker ubehaget som frykt gir oss - i stedet for å imøtekomme ubehaget. Akkurat der svikter vi oss selv. Igjen og igjen. Dag etter dag.

Vi flykter fra frykten - og oss selv - i stedet for å avvæpne den og bli i oss selv.

Vår frihet og våre handlingsmuligheter vokser betydelig når vi tar ansvar for vår frykt.

Derfor må vi lære å lede vår frykt i stedet for å la den lede oss.

På “Forelsk deg i din frykt” ​kurset
lærer du blant annet å:

 • Forstå hvorfor frykt kan føre til drama og sykdom
 • Forstå din frykts grunnleggende beskyttelsesnatur
 • Forskjellen mellom reell kontroll og pseudo kontroll
 • Kunne gjenkjenne fryktens språk, stoppe opp, lytte og gjøre noe kjærlig mot deg selv / noe annet enn det du vanligvis gjør
 • Hvordan håndtere din frykt og oppnå de resultatene du ønsker
 • Romme din frykt, slik at du våger og kan gjøre mer 
 • Forstå hvordan frykten din kan bane vei til et liv i integritet 

"Kurset var fantastisk – dans, gråt og tårer sammen med nye skjønne mennesker - og det var ekstra godt å være der med hverandre. Vi fikk øye på hva partneren fryktet aller mest og den forståelsen hjelper oss til å kunne støtte hverandre i stedet for å bli irriterte på hverandre. Nå blir ikke lenger en samtale stoppet av en unødvendig forklaring - vi har kommet videre. Vi har blitt nysgjerrige på frykten, og det utgjør en stor forskjell i hverdagen vår.”

​Marcus & Natalina

Hva er egentlig din frykt?

Frykt er overlevelsesinstinktet ditt, den er ment for å ta vare på deg om du er utsatt for fare. Men de færreste av oss har lært å bruke frykten konstruktivt når vårt moderne hverdagsliv flere ganger om dagen utløser fryksresponsen vår og lukker systemet vårt i forsvar.

I stedet for å kunne registrere og håndtere vår frykt fra et høyt bevissthetsnivå, reagerer vi fra reptil hjernen med å angripe, rømme eller fryse- i moderne og subtil forkledning:

 • Kollegaen din har et annet syn på saken enn deg, og du går bak ryggen til vedkommende og kritiserer personen (angrep)
 • Din partner eller din nære venn har det vanskelig, og du prøver å endre samtaleemne i stedet for å snakke om det som foregår (unngåelse)
 • En konflikt bygger seg opp og du viker unna, eller unngår konfrontasjon (fryser)
 • Med andre ord er frykten din ditt overlevelses-system. Og når den ikke brukes bevisst- hindrer den deg i å leve og handle fritt, voksent og modent.

Uhåndtert frykt står i veien for:

 • Å uttrykke dine følelser, behov og meninger, selv om det er vanskelig
 • Be om hjelp
 • Å vise mer av den du er
 • Dine drømmer, ønsker, lyst og behov
 • Tette, gjensidige relasjoner
 • Å våge å overgi seg til kjærligheten
 • Å være en tydelig forelder
 • Å kunne kommunisere uten å skape konflikt
 • Å kunne lede deg selv og andre basert på integritet
 • Å kunne ta vanskelige beslutninger

Den letteste måten å oppdage frykten din i hverdagen på, er å se på alle måter og steder der du ikke får sagt og gjort det du gjerne vil.

Der du ikke tar din plass og i stedet svelger kameler.

Der du har fjernet deg fra din frykt og ikke vil anerkjenne den. 

Det skaper problemer på alle måter. Fordi vår frykt er ikke en adskilt del av oss, som er utenfor vår kontroll.


Frykt er en ufravikelig (og viktig) del av vår psyke, så når vi avviser frykt, avviser vi en elementær del av oss selv.


Når vi lærer å være med frykten vår og forstå intensjonen bak den, får vi tilgang til sårbarheten, kjærligheten og kontakten med oss selv og andre, som ligger på den andre siden av forsvaret vårt. Livet blir rikere, større og morsommere. Fordi vi ikke lenger undertrykker de vanskelige følelsene, men anerkjenner, gjenkjenner og integrerer dem i våre liv - og høster fordelene ved det: fri tilgang til alle de positive følelsene.

Det vi avviser blir sterkere og mer fryktinngytende - det vi ønsker velkommen, blir mykere, lettere og lysere. Det er nettopp relasjonen til deg selv og din frykt du vil lære å åpne opp for og lede livet ditt ut fra på workshopen.

Du vil våge mer og mer og være mindre og mindre redd etter workshopen.

Etter kurset, blir du bedre bedre til å: 

 • Være tilstede i dine tunge (redde) følelser, når de kommer opp
 • Være tilstede i følelsene og sette ord på dem (først for deg selv, så i andre)
 • Kunne gå bak frykten og forstå den kjærlige intensjonen i den
 • Kunne la dine drømmer og ønsker vokse, fordi du ikke lenger lar frykten kontrollere og stoppe deg
 • Kunne romme deg selv som du er, uansett hva som foregår
 • Dyrke kjærligheten til deg selv fordi du ikke lenger lar frykten lamme din indre kontakt
 • Fortelle andre på en enkel måte hvordan du føler det - selv om det er vanskelig

Det du tar med deg hjem

Innsikt i fryktens mekanismer 

Hva som utløser den, hvorfor, hvordan å gjenkjenne den og hvordan å stoppe frykten fra å blokkere det du vil ha.

Din personlige fryktprofil

Hva, hvorfor, når og overfor hvem styres du av frykt - og hvordan du kan handle i stedet - kjærlig og respektfullt.

Samtaleformelen, som gjør det lettere å uttrykke deg klart og tydelig 

Hvordan sier du hva du trenger, selv om det er vanskelig. Og et 3-siders ark med konkrete forslag til  hvordan å komme i gang.

Hvordan du rommer sårbarheten på baksiden av frykten

Selvkjærligheten kommer gjennom din omfavnelse av frykten. Hvordan romme og bære din sårbarhet som en kraft.

De fem stegene for å lede din frykt og dine drømmer 

Anjas fem gjennomprøvde steg for å romme din frykt, forstå hva som står på spill og handle på dine drømmer. 

Skap et nytt og avgjørende forhold til din frykt på 2 dager!

Dag 1

 • Hva er frykt - de tre overlevelsesstrategiene i hverdagen
 • Bevissthetssoner og kroppens rolle
 • Fra frykt til stress eller frykt til glede?
 • Frykten som en strategi i barndommen og konsekvensene for ditt voksne jeg
 • Den største frykten av dem alle
 • Spiller du for høyt eller lavt (fryktens ytterkanter)
 • Lær å romme din sårbarhet (fryktens skam)
 • F​rykten som en motivator for dine drømmer og lengsler
 • Tillit, versus kontroll
 • Frykten i din hverdag: Bli kjent med frykten, bli komfortabel med den, og åpne deg opp for et større liv

Dag 2

 • Under huden på frykten: de 7 største fryktene
 • Pseudo beskyttelsesstrategier)
 • Din personlige fryktprofil: Hva, hvorfor, når og overfor hvem styres du av frykt - og hvordan handler du i stedet
 • - og hvordan handler du i stedet
 • Fryktens nye makkere: Behov og integritet (vågemot)
 • Gjør det lettere å si det vanskeligste
 • 3-trinns formelen for å gjøre det lettere å si den vanskeligste delen i alle utfordrende og sårbare samtaler (inkludert ark med konkrete setninger for samtaler med sjefen, partneren, kjæresten og barna)
 • Inspirasjon til par som ønsker en dypere kontakt med hverandre - for nye relasjoner som ønsker å starte i dybden - for deg som vil tørre mer i dine relasjoner.
 • Kjærligheten til deg selv, som venter på den andre siden 
 • De første nye stegene til dine drømmer 
 • Slik bruker du din frykt bevisst : steg for steg 

I løpet av 2 dager vil du bli invitert til å være nysgjerrig på din frykt gjennom kunnskap, øvelser (for kropp og sinn) og gjennom refleksjon.

Du vil undersøke gyldigheten av frykten din; Snakker den virkelig sant? Hvor sannsynlig er skremselspropagandaene egentlig?

Du vil avdekke hva fryktens positive budskap er, og lære å integrere det i livet ditt som en ny drivkraft i stedet for å prøve å dytte frykten bort.

Når du slutter å flykte fra deg selv, blir du ikke bare forelsket i din frykt og dine nye muligheter, du blir forelsket i deg selv. Du vil gi plass til deg selv. Det er befriende. Det er kjærlig. Det er selvrespekt.

Sted:
Litteraturhuset i Oslo (Kvernland)
Wergelandsveien 29, 0167 Oslo

Dato:
18 og 19 januar 2020. 

Tid:
Lørdag kl. 10.00 - 18.00
Søndag: 12:00 - 18:00

Pris
4.450,- NOK

PS: Anja vil i utgangspunktet snakke på dansk, men vil komme til å slå over på engelsk, dersom noen føler de har vanskeligheter med å forstå.  

MERK: MAX 40 DELTAKERE.

Inkludert i prisen er:

 • 2-dagers kurs
 • Materiale
 • Snacks, vann, te og kaffe

Det er ikke lenger mulig å melde seg på dette kurset, men ved å klikke knappen under så vil vi sende deg beskjed neste gang vi har et arrangement på norsk.

*Betalingen er IKKE refunderbar