“How to create schools and organizations that excel through Appreciate Inquiry”. Interview with sociologist Bjørn Hauger about his work with strength based approaches in schools and organizations, supported by the prince and the princess of Norway. Interview is in Norwegian, but with English subtitles.

In Norwegian:

Bjørn er utdannet sosiolog fra Universitet i Oslo og har bakgrunn som 1.lektor og leder for et kompetansesenter innen helsefremmende arbeid ved Høgskolen i Vestfold. Han har lang erfaring med ledelse av positive endringsprosesser i offentlig sektor. Positive endringsprosesser handler om læringsprosesser hvor ansatte og ledere sammen undersøker og lærer av det som fungerer spesielt godt i organisasjonen for å skape ekstraordinære gode resultater, glede og begeistring. Hauger har vært bidragsyter i en rekke fagbøker om dette emnet og er en mye brukt foredragsholder.
I oktober 2014 var jeg tilstede på åpningen av Nasjonalt vitensenter for styrkebasert læring på Arbeidsinsitituttet i Drammen (www.viss.no). Kronprinsparet, Haakon og Mette Marit, var blant annet tilstedet da deres fond støtter vitensenteret. Etterhvert som jeg observerte sermonien og presentasjonene begynte det å gå opp for meg hvor banebrytende og nyskapende vitensenterets arbeidet er. Gjennom å ta ibruk Appreciate Inquiry (AI) søker man etter potensialet i mennesket for å videreutvikle dette og for å skape fremragenhet. Der man ofte har en tendens til tenke problemløsning, utforsker man heller hva som faktisk fungerer gjennom AI og løfter og videreutvikler deisse potensialene. Disse perspektivene har Bjørn Hauger blant annet jobbet med i organisasjoner og skoler og med fantastiske resultater.

AI studiet blir også presentert i slutten av intervjuet av lærer Eira Iversen og fotograf Belinda Orten som er studenter av AI. ai-studier.no.


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>